gastro@gastrohaal.sk   +421 35 6 430 115 (Po-Pia 07:00-15:30h)

BLOG

Ako zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s gastro zariadeniami?

K tomu, aby sa zabezpečila potrebná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s gastro zariadeniami, je potrebné hovoriť o troch oblastiach, a tými sú SERVIS, REVÍZIA A ZAŠKOLENIE KUCHÁROV.

K tomu, aby prevádzka získala revíziu na spotrebiče, musí podľa legislatívy vykonávať pravidelnú servisnú údržbu, a personál, ktorí obsluhuje daný spotrebič musí byť zaškolení.
Tieto úkony legislatíva udáva opodstatnene, pretože nedodržanie môže viesť k vážnemu ohrozeniu BOZP ale aj poruchovosti spotrebičov. Špeciálne sa tomu venuje Zákon č. 124/2006 Z. z. a Vyhláška č. 508/2009 Z. z.
 

Tri oblasti, ktoré je potrebné v stravovacích prevádzkach vykonávať:

1. SERVIS - SERVISNÁ ÚDRŽBA GASTRO ZARIADENÍ

Ide o dôležité úkony ako odvápnenie varného kotla, nastavenie tlaku plynu spotrebičov, vyčistenie sond vo varnom kotly a ďalšie.
Povolenie má odborný servisný technik, určite nie údržbár. Ide o vysokoodborné zásahy do spotrebičov a technicky musia mať odborné skúšky na elektriku, plyn a tiež vyškolenie u výrobcu.
Intervaly servisnej údržby pri jednotlivých spotrebičoch:
Plynové / elektrické / parné varné kotly = 2x za rok
Plynové varidlá, sporáky = 1x za rok
Smažiace panvice = 1x za rok
Umývačky riadov = 2x za rok
Konvektomaty = 1-2x za rok
Diagnostika, zhodnotenie technického stavu = podľa potreby (1x za rok)
 
Všetky uvedené údržby Vám odborný technik dokáže urobiť za aj za 1 deň naraz, záleží aj od množstva spotrebičov a technického stavu.
 
Ako sa prejavuje v praxi, že spotrebič nemá vykonanú pravidelnú servisnú údržbu?
Zariadenie má horšie spaľovanie, pomalšie a ťažšie ohrieva, tzn. že dlhšie trvá kým sa zohreje jedlo. Má vyššiu spotrebu a hrozia aj poruchy. Súčasne môže byť aj ohrozenie zdravia pri práci (vdychovanie škodlivých spalín, požiar a pod.)
 
Aký je rozdiel medzi servisným a revíznym technikom?
Revízna kontrola spotrebičov = Revízny technik kontroluje technické parametre zariadenia podľa platných smerníc a predpisov a podľa konkrétnych technických noriem. Neodstraňuje prípadné poruchy zariadenia, vydáva povolenie na prevádzku spotrebiča podľa nameraných hodnôt.
Servisná údržba zariadení = Odborný servisný technik odstraňuje konkrétne poruchy a robí údržbu.
Zriedka však existuje aj kombinácia, kedy má servisný technik vykonané odborné skúšky na vykonávanie revízie a tým pádom má právomoci udeľovania aj revízie na zariadenia.

2. REVÍZIA GASTRO ZARIADENÍ

Revíziu zariadení vykonáva revízny technik alebo servisný technik, ktorý má oprávnenie vykonávať revíziu na základe odborných skúšok.
Aké úkony sa robia počas revízie?
Hovoríme o nameraní prechodového odporu, uzemnenia, unikajúceho prúdu voči uzemneniu, izolačný odpor ohrevných telies, únik plynu, zloženie spalín, správna inštalácia zariadenia (káble, použitý materiál) a ďalšie hodnoty, ktoré zabezpečujú riadnu a bezpečnú prevádzku spotrebiča.
Revíziu môže prevádzka získať za predpokladu splnenia legislatívnych podmienok, a tým sú  aj evidencia pravidelnej servisnej údržby a evidencia o zaškolení personálu. 

3. ZAŠKOLENIE KUCHÁROV

Túto činnosť vykonáva servisný technik alebo predajca gastro zariadení, a obsahom školenia je správne používanie gastro zariadení, vhodná starostlivosť o gastro zariadenia (čistenie) a ďalšie odborné pokyny.
 

NA ZÁVER
Dodržanie povinností v uvedených troch oblastiach je dôležité pre bezpečnosť pri práci, pre správne fungovanie spotrebičov, pre energetické úspory, a zároveň pre splnenie legislatívy, vďaka ktorej máte oprávnenie získať revíziu na spotrebiče.

 

OBJEDNAJTE SI SERVISNÚ ÚDRZBU / OPRAVU / DIAGNOSTIKU varných technológií:

Volajte +421 903 221 494 alebo napíšte na: gastro@gastrohaal.sk

Napíšte nám


* Povinné údaje

Komentáre

Táto webstránka používa súbory cookies

na zaistenie funkčnosti webu a na personalizáciu obsahu našich webových stránok.
Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a s poskytnutím informácií o správaní na webe našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie, analýzy a cielenej reklamy.